• ورود به سايت
 • 0

  درباره ما

  سلام
  ما خیلی سبز هستیم!
  اولین کتاب خیلی سبز در سال ۱۳۸۱ منتشر شد.
  نام خیلی سبز در سال ۱۳۸۷ انتخاب شد.
  به همه میگوییم «فرق داشته باش» و به خودمان هم می گوییم ناشر خیلی متفاوت کتاب های کمک آموزشی!
  کتاب هایمان را با وسواس زیاد تولید می کنیم، چون می دانیم مخاطبانمان تا چه اندازه مشکل پسندند!
  از اول ابتدایی تا آخر پیش دانشگاهی و خود کنکور، برای همه ی این ها کتاب داریم. کتاب های متنوع!
  عاشق کارمان هستیم و با قدرت ادامه می دهیم.
  سلام برسون!

  50+