• ورود به سايت
 • 0

  کنکور 98

  ۱۵ تیر, ۱۳۹۸

  ریاضی                                                                                         انسانی

  ادبیات عمومی ریاضی کنکور داخل 98                                             تاریخ-کنکور داخل98

    ریاضی کنکور داخل 98                                                         دین و زندگی انسانی کنکورداخل98

  شیمی ریاضی کنکور داخل 98 

     فیزیک ریاضی کنکور داخل 98                                                   جغرافیا کنکور داخل 98

     عربی ریاضی کنکور داخل 98                                                      اقتصاد کنکود داخل 98

  دین و زندگی ریاضی کنکور داخل 98                                                علوم و فنون کنکور داخل 98 

   انگلیسی ریاضی کنکور داخل 98                                                    ریاضی و آمار-کنکور داخل98

  ریاضیات کنکور خارج 98

  انگلیسی ریاضی کنکور داخل 98

  ادبیات ریاضی کنکور خارج  98                                                           روانشناسی کنکور داخل 98

  عربی عمومی انسامی کنکور داخل 98

   ادبیات عمومی انسانی داخل 98

                                                                                                انگلیسی انسانی کنکور داخل 98

                                                                                              ادبیات انسانی کنکور خارج 98

                                                                                          انگلیسی عمومی انسانی کنکور خارج 98

  تاریخ کنکور خارج 98

  روانشناسی کنکور خارج 98

     جغرافیا کنکور خارج 98

   

  تجربی                                                                                    عمومی

  عربی تجربی کنکور داخل 98

  شیمی تجربی کنکور داخل 98

  دین و زندگی تجربی کنکور داخل 98

  فیزیک تجربی کنکور داخل 98

  ریاضی تجربی کنکور داخل 98

  دین و زندگی تجربی کنکور داخل 98

  ادبیات عمومی تجربی کنکور داخل 98

  زمین شناسی کنکور خارج 98

  ریاضیات تجربی کنکور خارج 98

  انگلیسی تجربی کنکور داخل 98

  زبان و هنر

  عربی عمومی هنر کنکور داخل 98

  دین و زندگی هنر کنکور داخل 98

  دین و زندگی زبان کنکور داخل 98

  ادبیات عمومی زبان کنکور داخل 98

  انگلیسی زبان کنکور داخل 98

  انگلیسی هنر کنکور داخل 98

  ادبیات عمومی هنر کنکور داخل 98

  عربی عمومی زبان کنکور داخل 98

  7+
  ارسال به دوست من
  FacebookGoogle+LinkedInTwitter  

  ایمیل شما منتشر نمی شود فیلد های ستاره دار الزامی می باشند


  عدد
  *****
  را با عدد
  *****
  جمع کنید و نتیجه را در
  *****
  ضرب کرده و بر
  *****
  تقسیم کنید و نتیجه را منهای
  *****
  کنید ؛
  هرچی به دست آوردید را در کادر زیر بنوسید - توجه داشته باشید استفاده از ماشین حساب مجاز نبوده و باید حتما با ذهن حساب کنید ،
  خیلی ببخشید که هر بار باید موقع نظر دادن این قدر محاسبه کنید ، این کار فقط و فقط برای جلوگیری از نظر دادن ربات های خیلی بد طراحی شده است .  نظر شما