کتابهای تست

سلام! حتمن فکر می کنی که اوووووه ! کو تا کنکور ! ولی اصلن این فکرو نکن.
اگر بتونی از همین الان برای کنکور شروع کنی ، مطمئن باش به هر رشته و دانشگاهی که دلت بخواد می تونی برسی !
توی کتابای تست این چیزا هست:
• درسنامه هایی مفهومی ، پرمثال و یاددهنده
• تست هایی برای تکمیل یادگیری و تسلط روی درس
• پاسخ های تشریحی برای عمیق تر کردن یادگیری
کتابای تست دهم خیلی سبز
برای تست کردن مزه ی کنکور!

نمایش یک نتیجه