کتابهای ماجراهای من و درسام

قبلنا مگه می شد بیستو گرفت ؟ 20 هم کمیاب بود هم گریز پا! تا این که، ما (یعنی خیلی سبز ) تو کتاب ماجراها یه کار باحال کردیم. هر چی 20 تو دنیا بود رو گرفتیم ریختیم تو این کتاب ماجراها .
فقط کافیه این کتاب رو بخونی تا 20 تا20 تا 20 بگیری!
این کتاب همه ی مایحتاج شما برای 20گرفتن را در خودش داره.ماجراهایتان را در طول سال تحصیلی برای 20 گرفتن در همه ی امتحان ها،با این کتاب آغاز کنید.

نمایش یک نتیجه