• ورود به سايت
 • 0

  باشگاه

   «کلر» ماده ای است که آدم های تمیز آن را برای ضد عفونی کردن آب استفاده می کنند.

  «فیل» حیوان عظیم الجثه ای است که آدم های قوی آن را در موقع لزوم هوا می کنند.

  «کلروفیل»ها آدم های تمیزی هستند که می توانند فیل را هوا کنند.

  شما یک «کلروفیل» هستید، «خیلی سبز» با همین «کلروفیل»ها خیلی سبز شده است.

  از اینجا میتونی توی باشگاه کلروفیل‌ها ثبت نام کنی

  3+