• ورود به سايت
 • 0

  آزمون

  برای همکاری با واحد آزمون خیلی سبز لطفا” فرمهای ذیل را پر نمائید .

   فرم ثبت اطلاعات متخصصین IT

   مشخصات فردی

    نام شما (الزامی)

    نام خانوادگی (الزامی)

    تاریخ تولد (الزامی)

    تلفن تماس (الزامی)

    شهر (الزامی)

    استان (الزامی)

    ایمیل شما (الزامی)

    سوابق تحصیلی

    توضیحات

    تاریخ اتمام

    تاریخ شروع

    رشته

    مقطع

    سوابق کاری

    توضیحات

    تاریخ اتمام

    تاریخ شروع

    سمت

    نام سازمان

    

    

    

    

   29+