بدون موجودی

فیزیک سوم تجربی شب امتحان

30,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

فیزیک 3 تجربی شب امتحان ساختارش کمی متفاوت با دیگر کتاب‌های شب امتحان است. حالا چرا؟ چون کتاب درسی فیزیک 3 به تازگی تغییر کرده است؛ در نتیجه امتحان‌های نهایی برگزارشده از آن تعدادش کم‌تر از بقیۀ کتاب‌ها است. به همین خاطر ترتیب و نوع امتحان‌های نهایی‌ای که در کتاب فیزیک 3 شب امتحان قرار دارد, متفاوت از بقیۀ کتاب‌های شب امتحان است. ما هم‌چنین دو امتحان نهایی خرداد 94 و دی 93 رشتۀ ریاضی را برای رشتۀ تجربی مطابقت‌سازی کرده‌ایم تا تنوع سؤال‌هایی که می‌بینید, بیشتر شود. البته این کتاب هم مثل بقیۀ کتاب‌های شب امتحان از 5 قسمت اصلی تشکیل شده است.

-1 آزمونهای نیمسال اول )نوبت اول 🙁 در ابتدای کتاب شما 2 آزمون مطابق با بارم‌بندی نوبت اول می‌بینید که مباحث مربوط به نوبت اول را پوشش می‌دهد.

-2 آزمونهای نهایی (هماهنگ کشوری🙁 این قسمت خودش به 2 بخش تقسیم شده است.

الف) آزمون‌های طبقه‌بندی‌شده: در این بخش آزمون‌های خرداد 94، دی 93، خرداد 94 ریاضی (مطابقت‌سازی‌شده برای رشتۀ تجربی) و دی 93 ریاضی (مطابقت‌سازی‌شده برای رشتۀ تجربی) را فصل به فصل طبقه‌بندی کرده‌ایم و در کنار سؤال‌های آن‌ها نکات مشاوره‌ای نوشته‌ایم. این نکات به شما در درس‌خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می‌کند.

ب) آزمون‌های طبقه‌‌بندی‌نشده: این بخش شامل چند نمونه امتحان نهایی عیناً و بدون هیچ تغییری در ساختار آزمون‌ها است.

-3 آزمونهای پوششی: در این قسمت 2 آزمون می‌بینید که شامل مفاهیم، مثال‌ها و تمرین‌هایی از کتاب درسی هستند که تا حالا طراحان محترم امتحان نهایی از آن‌ها در رشتۀ تجربی سؤال طرح نکرده‌اند اما در سرفصل‌های امتحان نهایی هستند؛ بنابراین، احتمالاً در آزمون‌های بعدی از آن‌ها سؤال طرح خواهند کرد.

-4 پاسخ تشریحی آزمونها: در پاسخ تشریحی آزمون‌ها ما به راهنمای تصحیح آموزش و پرورش پایبند بوده‌ایم و فقط زمانی که پاسخی که در راهنمای تصحیح آمده است به توضیحات بیشتری نیاز داشت، مطالبی به آن اضافه کرده‌ایم که با فونت کامران و رنگ طوسی آن‌ها را متمایز کرده‌ایم.

-5 درسنامۀ کامل شبامتحان: این قسمت برگ برندۀ شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی‌خوانند  در این قسمت تمام آن‌چه را  که شما برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه نیاز دارید، تنها در 15 صفحه آورده‌ایم. بخوانید و لذتش را ببرید!

 

21+

توضیحات

فیزیک 3 تجربی شب امتحان ساختارش کمی متفاوت با دیگر کتاب‌های شب امتحان است. حالا چرا؟ چون کتاب درسی فیزیک 3 به تازگی تغییر کرده است؛ در نتیجه امتحان‌های نهایی برگزارشده از آن تعدادش کم‌تر از بقیۀ کتاب‌ها است. به همین خاطر ترتیب و نوع امتحان‌های نهایی‌ای که در کتاب فیزیک 3 شب امتحان قرار دارد, متفاوت از بقیۀ کتاب‌های شب امتحان است. ما هم‌چنین دو امتحان نهایی خرداد 94 و دی 93 رشتۀ ریاضی را برای رشتۀ تجربی مطابقت‌سازی کرده‌ایم تا تنوع سؤال‌هایی که می‌بینید, بیشتر شود. البته این کتاب هم مثل بقیۀ کتاب‌های شب امتحان از 5 قسمت اصلی تشکیل شده است.

-1 آزمونهای نیمسال اول )نوبت اول 🙁 در ابتدای کتاب شما 2 آزمون مطابق با بارم‌بندی نوبت اول می‌بینید که مباحث مربوط به نوبت اول را پوشش می‌دهد.

-2 آزمونهای نهایی (هماهنگ کشوری🙁 این قسمت خودش به 2 بخش تقسیم شده است.

الف) آزمون‌های طبقه‌بندی‌شده: در این بخش آزمون‌های خرداد 94، دی 93، خرداد 94 ریاضی (مطابقت‌سازی‌شده برای رشتۀ تجربی) و دی 93 ریاضی (مطابقت‌سازی‌شده برای رشتۀ تجربی) را فصل به فصل طبقه‌بندی کرده‌ایم و در کنار سؤال‌های آن‌ها نکات مشاوره‌ای نوشته‌ایم. این نکات به شما در درس‌خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می‌کند.

ب) آزمون‌های طبقه‌‌بندی‌نشده: این بخش شامل چند نمونه امتحان نهایی عیناً و بدون هیچ تغییری در ساختار آزمون‌ها است.

-3 آزمونهای پوششی: در این قسمت 2 آزمون می‌بینید که شامل مفاهیم، مثال‌ها و تمرین‌هایی از کتاب درسی هستند که تا حالا طراحان محترم امتحان نهایی از آن‌ها در رشتۀ تجربی سؤال طرح نکرده‌اند اما در سرفصل‌های امتحان نهایی هستند؛ بنابراین، احتمالاً در آزمون‌های بعدی از آن‌ها سؤال طرح خواهند کرد.

-4 پاسخ تشریحی آزمونها: در پاسخ تشریحی آزمون‌ها ما به راهنمای تصحیح آموزش و پرورش پایبند بوده‌ایم و فقط زمانی که پاسخی که در راهنمای تصحیح آمده است به توضیحات بیشتری نیاز داشت، مطالبی به آن اضافه کرده‌ایم که با فونت کامران و رنگ طوسی آن‌ها را متمایز کرده‌ایم.

-5 درسنامۀ کامل شبامتحان: این قسمت برگ برندۀ شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی‌خوانند  در این قسمت تمام آن‌چه را  که شما برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه نیاز دارید، تنها در 15 صفحه آورده‌ایم. بخوانید و لذتش را ببرید!

 

21+

توضیحات تکمیلی

اطلاعات محصول

ارسال به دوست من
FacebookGoogle+LinkedInTwitter  

اینجا بسته شده

    ۰ Comments